Verenigingssecretariaat

Uw secretariaat is onze zorg!

Het bestuur van een ondernemers- of branchevereniging bestaat vaak uit vrijwilligers die, naast hun drukke werkzaamheden bij een bedrijf, belangeloos de nodige tijd investeren in activiteiten voor de vereniging. Belangrijk is dat de vereniging een centraal aanspreekpunt en werkplek heeft waar de activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd. Beljaars Business Support ontlast het bestuur door dit te bieden. Als verenigingssecretariaat vormen wij het centrale punt waar zowel de telefoontjes, e-mails als post binnenkomen en direct afgehandeld worden. Daarnaast zorgen wij desgewenst voor:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie (aanmeldingen, opzeggingen, mutaties)
 • Voorbereiden van bestuursvergaderingen
 • Notuleren van vergaderingen en uitwerken verslag
 • Het organiseren van ledenbijeenkomsten
 • Financiële administratie / facturering
 • Bijhouden van de website
 • Archivering

Voordelen van een verenigingssecretariaat

 

 • Centraal aanspreekpunt: Tijdens kantooruren is uw verenigingssecretariaat altijd telefonisch / per email bereikbaar.
 • Ontzorgt: Bestuursleden worden door het verenigingssecretariaat ontlast en kunnen zich optimaal richten op de kerntaken van het bestuur.
 • Continuïteit: Bestuursleden wisselen; het secretariaat is en blijft een constante factor en vormt daarmee ook het “historisch geheugen”.
 • Professionaliteit: Het secretariaat zorgt op basis van haar expertise voor een professionele uitstraling van uw vereniging.

 

Ervaringen van onze klanten met het verenigingssecretariaat:

Beljaars Business Support verzorgt al sinds 1996 tot grote tevredenheid het secretariaat van onze ondernemersvereniging. De werkzaamheden zijn altijd volgens een hoge kwaliteitsnorm uitgevoerd, zowel voor wat betreft accuratesse als flexibiliteit.